کیف دارو TYPE D

    کیف دارو  TYPE D:     مشخصات : برای محافظت ، تشخیص آسان و دسته بندی آمپول ها ، ویال ها و دارو ها در اندازه های مختلف
پارامترها توضیحات