تشک خلأ

    تشک خلأ   مشخصات :   تشکی نرم با قابلیت شکل دهی که پس از پوشش دادن بدن بیمار در وضعیت دلخواه،بر اثر ایجاد خلأ کاملا سفت و غیر قابل تغییر شکل شده و از حرکت بدن بیمار در هنگام حمل جلوگیری می نماید. ساخته شده از مواد مقاوم و قابل شستشو با قابلیت عبور دهی پرتو ایکس دارای دسته های پلاستیکی مقاوم جهت حمل بیمار دارای کمربند های نگهدارنده بیمار دارای پمپ ایجاد کننده خلأ و لوله رابط پلاستیکی
پارامترها توضیحات