صفحه اصلی رسالت

رسالت

بيانيه رسالت شرکت رمزآسا

 

شرکت رمزآسا با بهره گيري از تجربه، دانش، خلاقيت، تعهد، مسئوليت پذيري و پذيرش مديران و کارکنان خود متعهد به توليد، نوآوري، توزيع و فروش محصولات و خدماتي با کيفيت عالي و مطلوب در زمينه آمبولانس، بيمارستانهاي سيار و تجهيزات مورد استفاده در مراکز اورژانس و شرايط اضطراري پزشکي مي باشد.

ما مي دانيم محصولات و خدمات ما جهت بهره برداري جامعه پزشکي، ماموران اورژانس و امداد و نجات و ساير آحاد مردم بوده و به منظور پيشگيري و کاهش خسارات جاني ناشي از خطرات در حوادث مختلف، نجات جان انسانها، درمان و التيام درد ايشان مورد استفاده قرار مي گيرد.

ما مديران و کارکنان شرکت رمزآسا ضمن اعلام آگاهي و پذيرش رسالت شرکت، خود را متعهد به ايفاي آن دانسته و رشد و تعالي مادي و معنوي شخصي و جمعي هر يک از خود را در ايفاي هر چه موثرتر رسالت شرکت و ايجاد رضايت حداکثري در مشتريان به عنوان يک هدف عالي سازماني مي دانيم.

مدیران ارشد شرکت رمزآسا ضمن پذيرش کامل مسئوليت تعهدات خود اين سند را به نمايندگي از سوي کليه مديران و کارکنان شرکت رمزآسا به امضاء      مي رسانند.