صفحه اصلی خدمات رمزآسا

خدمات رمزآسا

 

 

محصولات و خدمات شرکت رمزآسا عبارتند از:

 

 

  • طراحی و ساخت انواع آمبولانس و خودروهای ویژه امدادی
  • طراحی و ساخت انواع اتوبوس آمبولانس و مراکز پزشکی سیار
  • طراحی و تولید انواع تجهیزات پزشکی مورد استفاده در مراکز اورژانس و آمبولانس
  • طراحی و تولید انواع ساکشن های پزشکی
  • مشاوره در زمینه راه اندازی مراکز اورژانس و امداد پزشکی
  • آموزش همگانی اقدامات کمک های اولیه
  • مشاوره در خصوص طراحی انواع تجهیزات پزشکی