صفحه اصلیمحصولاتانواع کیف و کوله احیاء و کمک های اولیهکیف دارو TYPE D

کیف دارو TYPE D

    کیف دارو TYPE D:   مشخصات کیف دارو: برای محافظت، تشخیص آسان و دسته بندی آمپول ها، ویال ها و دارو ها در اندازه های مختلف

 

 

کیف دارو TYPE D:

 

مشخصات کیف دارو:

  • برای محافظت، تشخیص آسان و دسته بندی آمپول ها، ویال ها و دارو ها در اندازه های مختلف