صفحه اصلیمحصولاتانواع تجهیزات ثابت سازی بیمارثابت نگهدارنده سر و گردن مخصوص برانکارد ......

ثابت نگهدارنده سر و گردن مخصوص برانکارد لانگ بک بورد

فروش ثابت نگهدارنده سر و گردن  این وسیله پزشکی زیر مجموعه تجهیزات ثابت سازی بوده و جهت تثبیت سر و گردن بیمار بر روی برانکارد لانگ بکبورد (Long Backboard) استفاده می شود.

فروش ثابت نگهدارنده سر و گردن 

این وسیله پزشکی زیر مجموعه تجهیزات ثابت سازی بوده و جهت تثبیت سر و گردن بیمار بر روی برانکارد لانگ بکبورد (Long Backboard) استفاده می شود.

محصولات

محصولات مرتبط